Pegidaaag, 5 oktober Utrecht

[Nederlands hieronder]

Report after Pegida coming to Utrecht on October 5th, 2018On October 5th, 2018, Pegida came to Utrecht to screen their disgusting movie. At least, that was their plan. Activists from Antifa Utrecht and AFA Noord were present, together with other Utrecht locals, to watch what was going on and to gather information.

Around 7 PM there was already quite some police presence. The police created a designated space on the corner behind the Ulu-mosque for Pegida to have their screening. Interestingly, there was a police van with a camera on top. Two activists were looking at what was going on from the Kebab Factory when they were approached by two cops. They were asked if they were ‘leftist activists’, because the cops wanted to know if anything was about to go down or if Antifa was planning on doing something.

At 7:45 PM the cops on horseback arrived, as did the riot cops. Around 8 PM Edwin Wagensveld, the Big Leader of Pegida Nederland arrived, with a car and a screen. There was already some shouting. Escorted by cops, the rest of the Pegida-sympathizers arrived. There was some shouting going back and forth and the cops found it necessary to sweep the bike path in from of the Kebab Factory. Nothing happened. Then, all of a sudden the first eggs were thrown towards Pegida.

At the beginning of the movie screening, local fascist Dennis de Vries arrived by bike. He was recognized and ‘greeted’. After this he quickly left. On the other side of the mosque, the first charge was made by the police against people who came to the counter-protest. This then happened repeatedly. The activists from Antifa Utrecht and AFA Noord kept on addressing Edwin Wagensveld personally. He was told he could go back to Germany and he was asked if he still needed to do time in prison. Chants were shouted, like “those nazi’s are silent” and “you have lost the war”. Locals appreciated this. “You fight words”, one of the Utrechters said.

Around 8:30 PM the mayor of Utrecht dissolved the demonstration. He couldn’t guarantee Pegida’s safety any longer. Pegida was ‘waved goodbye’ and on the Moskeeplein, activists talked some more with mosque visitors and other Utrechters. In the meantime there were some more charges made by the cops against locals and in the end the cops retreated. This was beneficial to the tranquility on the streets.

Alerta! Alerta!Antifascista!


[Nederlands]

Verslag n.a.v. Pegida in Utrecht op 5 oktober 2018Op 5 oktober 2018 kwam Pegida haar walgelijke film vertonen in Utrecht. Althans, dat was ze van plan. Activisten van Antifa Utrecht en AFA Noord waren net als lokale Utrechters aanwezig om te kijken wat er ging gebeuren en om informatie te verzamelen.

Rond 19:00 was er redelijk wat politie aanwezig. Ze hadden de hoek achter de Ulu-moskee afgezet met dranghekken. Wat opviel was de terreinwagen met camera op het dak. Twee activisten stonden bij de Kebab Factory vanaf een afstand te kijken toen ze werden aangesproken door politie met de vraag of ze ‘linkse activisten’ waren. De politie wilde weten of er nog iets ging gebeuren en of antifa iets van plan was.

Om 19:45 kwam de politie te paard aan, net als de mobiele eenheid. Rond 20:00 arriveerde Edwin Wagensveld, de Grote Leider van Pegida Nederland, met een auto en een scherm. Er klonk al wat gejoel. Onder politiebegeleiding kwam de rest van de Pegida-aanhang aan. Er werd over en weer geschreeuwd en de politie vond het meteen nodig om het fietspad voor de Kebab Factory leeg te vegen met paarden. Er gebeurde nog niks. Vanaf het Moskeeplein vlogen toen plotseling de eerste eieren al door de lucht.

Aan het begin van de filmvertoning kwam de lokale fascist Dennis de Vries aangefietst. Hij werd herkend en “begroet”. Hierna hield hij het snel voor gezien. Aan de kant van de moskee werd de eerste charge ingezet door de politie. Dit werd meerdere malen herhaald. De activisten van Antifa Utrecht en AFA Noord bleven Edwin Wagensveld persoonlijk aanspreken. Hem werd verteld dat hij terug mocht naar Duitsland en hem werd gevraagd of hij nog een celstraf open had staan. Leuzen werden geroepen, zoals “wat zijn die nazi’s stil” en “Sie haben den Krieg verloren”. Omstanders konden dit wel waarderen. “Jullie vechten woorden”, zei één van de Utrechters later.

Rond 20:30 ontbond de burgemeester de demonstratie. Hij kon de veiligheid van Pegida niet meer garanderen. Pegida is nog ‘uitgezwaaid’ en op het Moskeeplein hebben de activisten nog nagepraat met moskeebezoekers en andere Utrechters. Ondertussen werden er nog enkele charges uitgevoerd en uiteindelijk trok de politie zich terug. Dit kwam de rust ten goede.

Toen niet, nu niet,nooit meer fascisme!