Lamda

De Identitaire beweging in Europa is de laatste jaren steeds meer gegroeid en heeft ondertussen stabiele afdelingen in meerdere Europese landen (voor meer info zie bron 1) Het symbool wat vaak gebruikt wordt is de hoofdletter lambda symbool Λ, de elfde letter van het Griekse Alfabet (zie figuur 1). Niet te verwarren met de kleine letter lambda die in bekend is als LGBTQ+ symbool (2). Alhoewel er niet veel bekend is over het logo lijkt het te verwijzen naar de schilden van het Spartaanse leger. Ook wel bekend van de film 300, die gebaseerd is op de slag bij Thermopylae waarbij Grieken en Perzen tegenover elkaar stonden. Deze verwijzing wordt verder ondersteunt door enkele handgebaren van de groep, zie bron 1.

Met dit symbool wordt het idee aangewakkerd dat een kleine groep Europeanen tegenover de “barbaarse” vloedgolf van buitenlandse invloeden en mensen staan.  In die zin is het vergelijkbaar met het veelgebruikte kruisvaarders symbool bij extreem rechtse groepen.

Gek genoeg gebruikt de Nederlandse afdeling van de identitaire, identitair verzet, een geel zwarte omega als logo. Op hun eigen website schrijven ze dat dit symbool voor 2 redenen is gekozen;

Allereerst is de Omega het universeel symbool van weerstand, en daarmee symbool voor onze strijd. Wij bieden de weerstand aan het gedwongen multiculturalisme, aan het verval van onze cultuur, normen en waarden en het wegvagen van onze autonomie. Ten tweede is de Omega als laatste letter van het Grieks alfabet een symbool van het einde, zoals de alfa het begin aanduidt. Onze Omega zal dan ook het einde inluiden, het einde van de generatie van mei ’68, het einde van dit systeem, een einde aan de onderdrukking van onze identiteit.
Onze weerstand zal hun einde aankondigen, onze Omega een teken van hoop voor onze generatie, en degenen die na ons komen.”

Waarom er gekozen is voor een specifiek andere letter in het Griekse alfabet, maar wel gebruikt wordt op een zelfde manier is onduidelijk. Hierboven is een foto geplaatst van ID verzet tijdens een actie voor witte boeren in Zuid-Afrika. Zoals te zien is worden beide logo’s gebruikt.

1) https://decorrespondent.nl/9374/dit-is-de-nieuwe-generatie-rechts-extremisten/456485678-008007e9
2) https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_symbols#Lambda