Zwarte Zon

Zwarte Zon
               De zwarte zon (zie figuur hieronder) is een symbool dat veelvuldig gebruikt wordt in extreemrechtse kringen. We vinden het symbool dan ook terug bij de nazi’s, alt-right, witte nationalisten en in de extreem rechtse stroming in de black metal scene. Bepaalde vormen die we zien in de zwarte zon zien we ook terug in de heidense religies, maar de zwarte zon zelf is geen heidens symbool. 

Zwarte zon

Oorsprong
               Alhoewel de exacte oorsprong onbekend is zien we verdekte omschrijvingen van het symbool bij verschillende culturen terug. In de Bijbelse betekenis wordt de zwarte zon beschreven wanneer Jezus sterft aan het kruis en de zon verduisterd wordt. Maar ook Helena Blavatsky (1831-1891), grondlegger van de theosofie, sprak ook over de zwarte zon in haar boek “The Secret Doctrine”. Hier in wordt de zwarte zon als de centrale zon van het melkwegstelsel beschreven. Daarnaast zien we Bij de Sumerians van het oude Egypte ook dat de zwarte zon voorkomt als symbool. De relatie met Nazi komt door Karl Maria Willigut (1866-1946), een persoon waar we een heel artikel over kunnen schrijven. In het kort was Karl Willigut een occultist en een SS-er. Hij schrijft over een heilige zon met de naam Santur. Deze Santur wordt beschreven als een bestaande uitgedoofde ster, en dus onzichtbaar.  Sommige volgelingen interpreteerde Santur als de eeuwige zon die boven Hyperborea scheen. Hyperborea is beschreven in de Griekse mythologie en door Helena Blavatsky als een gebied waar de zon altijd scheen en iedereen gelukkig was. Waarom is dit belangrijk? Omdat Heinrich Himmler ervan overtuigd was dat het Arische ras stamde uit Hyperborea. Wat de uiteindelijke link tussen de zwarte zon en het Arische ras / nationaalsocialistische gedachtegoed verklaard.

Wewelsburg
               In ieder geval zien we het symbool in haar huidige vorm voor het eerst verschijnen in de Wewelsburg, een kasteel in Büren, Duitsland. De Wewelsburg is al tussen 1603 en 1609 gebouwd maar meerdere malen verwoest door oorlog en brand. Ten tijde van het nationaalsocialistische regime in Duitsland diende de Wewelsburg eerst als opleidingscentrum voor de toekomstige leiders van Schutzstaffel (SS) onder leiding van Heinrich Himmler. Dat veranderde vrij snel naar een plek waar onderzoek werd gedaan naar de Germaanse wortels van het Duitse volk om zo nazi-theorieën proberen te onderbouwen. In die tijd werd de Wewelsburg ook gelinkt aan de meer occulte praktijken van de Nazi’s waarvan we weten dat Heinrich daarmee bezig was. In de Wewelsburg was er de “Obergruppenführersaal” oftewel de “Zaal van de Generalen” waar het groene marmeren mozaïeksymbool van de zwarte zon in de vloer was aangelegd.

Landig-groep
               Een andere schrijver die heeft bijgedragen aan de bekendheid van het symbool is de Oostenrijkse rechtsextremist Wilhelm Landig. Landig is geboren in Wenen en behoorde van 1942 tot 1944 tot de SS waarmee hij onder andere op de Balkan heeft gevochten. In 1950 gaf de zogenaamde “Landig Groep”, een occult-fascistische groep die Landig heeft opgericht, de voorkeur aan de “Zwarte Zon” als vervanging van het hakenkruis. Dit kwam mede omdat de groep ervan overtuigd was dat het symbool mystieke krachten had zoals de heropleving van het Arische ras. In de jaren daarna schreef Landig, toen de Oostenrijkse representant van de World Anti Communist League, een trilogie over Thule (het verzonken land). In zijn boek ‘Wolfszeit um Thule’ (1980) loert een joodse samenzwering om de hoek die de heropleving van Noordse Germaanse ideeën tegen wil gaan. Uiteraard blijkt uit het boek dat de judeo-christelijke idealen machteloos staan tegenover de opkomst van de zwarte zon.

Recente populariteit
               In de tijd van de Landig-groep stond het nog niet bekend als “Zwarte Zon”, mede omdat het niet algemeen bekend was waar het symbool nou precies voor stond. Het lijkt opgebouwd uit 12 sig runes, die bekend zijn van het SS symbool, maar het is niet bekend of dit ook daadwerkelijk de achterliggende gedachte is.
               Het was pas in 1991 toen een roman genaamd “Die Schwarze Sonne von Tashi Lhunpo” (“De Zwarte Zon van Tashi Lhunpo”) geschreven doorRussel McCloud, de occulte betekenis linkte aan het nationaalsocialisme dat het symbool echt populair werd onder de nazi’s. Tegenwoordig zien we dat groepen zoals RVF Landstorm het gebruiken bij acties (zie foto) en wordt het symbool ook door de Nederlandse Volksunie gebruikt.

26 Augustus 2017, RVF landstorm demo; “Vrijheid voor alle Nationalisten”